Anlægsgartner

Vi tilbyder:

  • Vedligeholdelse af grønne arealer herunder græsslåning, hækkeklipning, ukrudtsbekæmpelse m.m.
  • Træfældning, topkapning og beskæring
  • Belægningsarbejde
  • Stubfræsning
  • Beplantning
  • Nyanlæg af haver
  • Vedligeholdelse af grusveje og parkeringsarealer
  • Snerydning og saltning

Alle ovenstående løsninger tilbydes på fast basis såvel som ad hoc. Der er mulighed for at tegne en serviceaftale, hvor vi på fast basis, efterser og vedligeholder Deres have, gårdanlæg eller udendørsareal. Denne løsning er naturligvis primært rettet mod virksomheder og boligselskaber, men er også velegnet til den travle familie eller ældre borgere.

Scroll to Top