Entreprenør

Vi tilbyder:

  • Støbearbejde
  • Alle typer graveopgaver herunder udgravning af kældre.
  • Jord og betonarbejde herunder støbning af gulve, fundamenter m.m.
  • Belægningsarbejde
  • Jordprøvetagning, analyse og anmeldt til kørsel.
  • Bortkørsel af jord, levering af grus
  • Sneryding og glatførebekæmpelse
  • Totalentrepriser

Alle ovenstående opgaver tilbydes i forbindelse med nybygning, ombygning, tilbygning, reparation, vedligeholdelse samt renovering.

Scroll to Top